Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Bồi dưỡng nghiệp vụ

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

Thường xuyên tổ chức các lớp BDNV theo yêu cầu của Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân.

TT

Nghiệp vụ đào tạo

1

Nghiệp vụ Quản lý, xây dựng và duy tu sửa chữa cầu, đường bộ.

2

Nghiệp vụ công tác dự toán và thanh quyết toán công trình.

3

Nghiệp vụ Hạt trưởng, hạt phó quản lý cầu đường bộ

4

Nghiệp vụ Tuần đường bộ

5

Nghiệp vụ Kỹ thuật trắc địa bằng máy toàn đạc điện tử.

6

Nghiệp vụ Khảo sát địa hình

7

Nghiệp vụ Khảo sát địa chất

8

Nghiệp vụ Kiểm định, đánh giá chất lượng trong xây dựng công trình

9

Nghiệp vụ Quản lý bảo dưỡng đường giao thông nông thôn

10

Nghiệp vụ Quản lý thiết bị thi công

11

Nghiệp vụ Quản lý, xây dựng và duy tu sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng

12

Nghiệp vụ An toàn đường bộ.

13

Nghiệp vụ Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ

14

Nghiệp vụ Dịch vụ pháp lý

15

Nghiệp vụ Kinh doanh thương mại

16

Nghiệp vụ Quản lý xây dựng

17

Nghiệp vụ Quản lý kho hàng

18

Nghiệp vụ Quản lý, xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

19

Nghiệp vụ Logistic

20

Nghiệp vụ Quản lý kinh doanh xăng dầu và gas

21

Nghiệp vụ Bảo hộ lao động

22

Nghiệp vụ Kế toán

23

Nghiệp vụ Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

24

Nghiệp vụ Phiên dịch tiếng Anh

25

Nghiệp vụ Phân tích và kiểm định vật liệu xây dựng

26

Bồi dưỡng Nâng cao nhận thức luật giao thông đường bộ và lái xe phòng vệ.

27

Tổ chức nâng bậc thợ công nhân kỹ thuật

28

Nghiệp vụ Quản lý bảo dưỡng cầu treo dân sinh.

29

Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo yêu cầu của Doanh nghiệp

30 Tổ chức Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4, 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
 

 

Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  107
 • 60%
  311
 • 60%
  402
 • 60%
  43
Thống kê truy cập
Đang Online
72
Hôm nay
213
Trong tháng
12,379
Tổng truy cập
111,647,100