Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Quy định-Hướng dẫn-Thông báo

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển năm 2022_Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Kèm theo: Danh mục ngành nghề + Mã ngành và Link đăng ký xét tuyển trực tuyến

Quy chế Tuyển sinh_Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp hàng năm quy định về tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy của Trường; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Tuyển sinh và các Ban giúp việc; xử lý thông tin phản ánh vi phạm quy chế và chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử ký vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh.

Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  67
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
8
Hôm nay
1,243
Trong tháng
74,126
Tổng truy cập
116,469,622