Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Quy chế Tuyển sinh_Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ngày đăng: 23/02/2022 13:50
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp hàng năm quy định về tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy của Trường; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Tuyển sinh và các Ban giúp việc; xử lý thông tin phản ánh vi phạm quy chế và chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử ký vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh.

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

SỐ, KÝ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

XEM VĂN BẢN

1434/QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V  

31/12/2021

Tại đây

814/QĐ-CĐGTVTTW V Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V 23/8/2021 Tại đây
06/QĐ-CĐGTVTTW V Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V 04/01/2021 Tại đây
90/QĐ-CĐGTVTTW V Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2020 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V 04/02/2020 Tại đây
451/QĐ-CĐGTVTTW V Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2019 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V 08/05/2019 Tại đây
195/QĐ-CĐGTVT II Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V 10/03/2017 Tại đây

 

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  63
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  52
Thống kê truy cập
Đang Online
15
Hôm nay
438
Trong tháng
25,797
Tổng truy cập
115,863,705