Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ương V

Khoa Thực hành Công nghệ

Phòng làm việc
Khoa Thực hành Công nghệ
Điện thoại liên hệ
02363770361
Email
Đang cập nhật

Cơ cấu tổ chức của Khoa

Tổng số cán bộ đơn vị: 11

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

SĐT

Email

01

Lê Ngọc Định

Trưởng Khoa

Thạc sỹ

005406363

dinhln@caodanggtvt2.edu.vn

02

Huỳnh Thanh Vũ

Phó Khoa

Thạc sỹ

0914135163

Vuht@caodanggtvt2.edu.vn

03

Hồ Công Lý

Giảng viên

Đại học

0905513050

Lyhc@caodanggtvt2.edu.vn

04

Lương Duyên hải

Giảng viên

Đại học

0988616805

Haild@caodanggtvt2.edu.vn

05

Lê Nãi

Giảng viên

Đại học

0913426433

Nail@caodanggtvt2.edu.vn

06

Nguyễn Đức Đạt

Giảng viên

Đại học

0979165765

datnd@caodanggtvt2.edu.vn

07

Hoàng Thanh Xuân

Giảng viên

Đại học

0983044515

Xuanht@caodanggtvt2.edu.vn

08

Đoàn Kim Hiền

Giảng viên

Đại học

0888207345

Hiendk@caodanggtvt2.edu.vn

09

Trình Ngọc Tương

Giảng viên

Đại học

0905565432

Tuongtn@caodanggtvt2.edu.vn

10

Nguyễn Văn Minh

Giảng viên

Thạc sỹ

0906488595

Minhnv@caodanggtvt2.edu.vn

11 Tăng Hoàng Ánh Dương Thư ký Khoa- GV kiêm nhiệm Đại học   duongtha@caodanggtvt2.edu.vn
Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  70
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
7
Hôm nay
1,716
Trong tháng
73,137
Tổng truy cập
116,607,691