Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Phân công nhiệm vụ các thành viên BCH Công đoàn trường Cao đẳng GTVT TW V nhiệm kỳ 2017-2022 (mới)

Ngày đăng: 07/07/2021 10:30

 

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Trình độ

Điện thoại - Email

Nhiệm vụ được phân công

1

Vũ Minh Đức

Chủ tịch

Công đoàn

Thạc sỹ

0905.262129

ducvm@caodanggtvt2.edu.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường;

- Trực tiếp tổ chức thực hiện mảng công việc: Công tác tổ chức, Công tác thi đua khen thưởng, Công tác tài chính, Công tác chính sách;

- Đại diện cho BCH Công đoàn Trường để đề xuất, thảo luận với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công đoàn Trường;

- Tổ chức việc phân công nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên BCH;

- Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên Công đoàn;

- Chỉ đạo lập các báo cáo định kỳ và đột xuất của công đoàn.

- Ký các quyết định về tổ chức, báo cáo, chương trình công tác, các tờ trình, công văn theo quy định.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

2

Trương Thị Thùy Trâm

Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Tài chính

Thạc sỹ

0905.277550

tramttt@caodanggtvt2.edu.vn

- Tổ chức thực hiện công tác của BCH khi Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền;

- Quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn Trường;

- Ký QĐ kết nạp đoàn viên, QĐ công nhận Tổ trưởng công đoàn, các thông báo, hướng dẫn; Ký các văn bản khác khi được uỷ quyền.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

3

Trịnh Hòa

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban VHVN-TDTT

Đại học

0905.193362

hoat@caodanggtvt2.edu.vn

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “VHVN-TDTT”;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

4

Trần Minh Hải

Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng Ban VHVN-TDTT

Thạc sỹ

0979.460241

haitm@caodanggtvt2.edu.vn

- Theo dõi thực hiện chế độ, chính sách, thực hiện Điều lệ Công đoàn; Phó Trưởng Ban VHVN-TDTT.

- Ký các văn bản về công tác kiểm tra;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

5

Nguyễn Thị Vân Anh

Uỷ viên BCH, Trưởng Ban Nữ công

Thạc sỹ

0905.609454

anhntv@caodanggtvt2.edu.vn

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “Nữ công”;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

6

Nguyễn Thị Thanh Tươi

Uỷ viên BCH, Phó Trưởng Ban Nữ công

Đại học

0961.915744

tuointt@caodanggtvt2.edu.vn

- Tham gia tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “Nữ công”;
- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.
- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

7

Nguyễn Văn Hiếu

Ủy viên BCH, Trưởng Ban Thi đua và chế độ, chính sách

Thạc sỹ

0983.341856
hieunv@caodanggtvt2.edu.vn
- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “Thi đua và chế độ, chính sách”;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

8

Trần Vang

Ủy viên BCH, Trưởng Ban NCKH

Thạc sỹ

0914.082021

vangt@caodanggtvt2.edu.vn

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật”;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

9

Phan Thị Thanh Hảo

Ủy viên BCH

Đại học

0906.395.822

haoptt@caodanggtvt2.edu.vn

- Tham gia công tác VHVN-TDTT; công tác thi đua, chế độ, chính sách.

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

10

Hoàng Thị Thanh Thủy

Ủy viên BCH, Kế toán Công đoàn

Đại học

0946.120849

thuyhtt@caodanggtvt2.edu.vn

- Kế toán Công đoàn;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

- Theo dõi, giúp đỡ các Tổ công đoàn được phân công cụ thể trong từng năm học.

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  63
 • 60%
  42
 • 60%
  41
 • 60%
  52
Thống kê truy cập
Đang Online
5
Hôm nay
105
Trong tháng
25,464
Tổng truy cập
115,863,371